Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vampyrismus

VI.
VAMPYRISM.

Druhy vampyrismu.

I. DEFINICE.

Vampyrismem nazýváme vyssávání vitálního fluida bytostí (lidskou nebo pseudolidskou) z jiné bytosti (lidské).

Vampyrism jest tedy druh očarování.

Rozeznáváme :

  1. Vampyrism egoistický, jedná-li vampyr (upír) pro své vlastní záměry.
  2. Vampyrism altruistický, jedná-li vampyr (upír) pro záměry jiného.

Dále může vampyrism býti:

  1. nevědomý;
  2. vědomý.

II. PRAVIDLA.

  1. Vampyrism se provádí vždy bytostí starší na bytosti mladší.
  2. Vitální síly, nassáté vampyrem z určité osoby, prospívají upíru, a škodí této osobě.

III. FORMY.

Vampyrism má tisíc forem. Jakmile dvě osoby se často vidí, není řídké, že jeden nabude určitého vlivu na druhého (není-li ovšem mezi nimi sporu, jinak mravní nenávistí se sami sebou přeruší) a vyloudí vědomě nebo nevědomě (dle toho, zná-li magii, čili nic) část fluida osoby, jež je ovládána. To jest jedna z nejobecnějších forem vampyrismu.

Jsou osoby, které užívají svých přátel, aby rozmnožili své vlastní síly nervové; to jsou tak zvaní „arrivisté“. Obyčejně se vyznačují nepřívětivostí, egoismem, zatvrzelostí a velmi snadno se zbavují svých využitkovaných přátel; sprošťují se jich, když jich již nepotřebují.

Ve Vysoké Magii se užívá tohoto zjevu k vytvoření „egrégore“ mocného a úmyslného jak od operatéra, tak i neúmyslně na subjektech. Tím se dosahuje toho, že projev nabývá větší mohutnosti a může vyvolati — operuje-li se za okolností chtěných — výsledky přímo překvapující.

V tom tkví celý mechanism toho, co zoveme „Víra“.

Vampyrismu užívá se jako pomoci při obřadech a obětích.

(P. P.)

Běžná forma vampyrismu jest „uhranutí“.

(Růz. aut.)

IV. OCHRANA.

Proti vampyrismu se chráníme sevřením rukou v pěst s palci dovnitř, vzdálením nohou z blízkosti osoby, kterou podezříváme z vampyrismu a hlavně péčí, abychom měli pevnou vůli nenechati si odlouditi sebe menší částečku své aury.

(E. B.)

Můžeme doplniti pohyb ruky, držíce palec uzavřený v dlani, spojivše prostředník a prsteník a zdvihnuvše malíček a ukazováček. To je to, čemu se říká „dělání rohů“.

(Ital.)

Ruka dělající rohy, aby se uchránila aspoň částečně účinně, může býti držena na prsou ve výši krajiny velkého sympatiku a rohy obráceny ven.

(Boh.)

Jednoduchý způsob dotekem s hlavní fluidickou soustavou země postačí někdy k ochraně proti vampyrismu nahodilému při náhodném zlém setkání (tj. setkání s osobou, jejíž planetární elementy jsou protilehlé našim). S fluidickým systémem země lze se spojiti dotekem železa, na příklad kovu dobře vodícího, avšak je třeba, aby toto železo spojilo tě se zemí samotného.

(Pa.)

Posvěcené pantakly jsou nejlepší ochranou proti vampyrismu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

magia

(Magiaenergia, 4. 8. 2012 15:02)

Nauč sa liečiť!Na našom webe nájdeš všetko o talismanoch urieknutiach liečeni sviečkach nauč sa magiu PRAVÚ MAGIU! http://magiaenergie.tk/ Pridaj sa ku nám!