Jdi na obsah Jdi na menu
 


** Vyrob si **

14. 8. 2011

Takže zoznam vecí ktoré by ste si chceli vyrobiť:

                                                                                     Athame

                                                                                     Prútik

                                                                                     Palica

                                                                                     Woo-Doo bábka :D

                                                                                     ............

Woo-Doo Bábka

Potřeby:
 1. Výplň - nejlépe drcené sušené bylinky
 2. Jehla a nit
 3. Látka
 4. Možné jsou knoflíky
Postup:
Z látky si 2x vystřihneme stejného "panáka" (aby měl hlavu, ruce, břicho a nohy) a sešijeme podél okrajů stehy blízko sebe od polovuny hlavy do kozkroku. Vycpeme výplní a sešijeme podél okrajů tak, aby výplň nevypadala. Vyšijeme srdce a oči (můžeme použít knoflíky).

Výroba spirituální tabulky

Vemte si obyčejný papír A4 nebo A3, na spodní pravý roh napište NE, na spodní levý roh ANO, na horní pravý NEVÍM, a horní levý NEODPOVÍM.
Do půlkruhu u slova ANO začne abeceda u slova NE bude končit, ve vnitřním půlkruhu bedou čísla od 1, 2... 9, 0 zase se začíná u ANO a končí u NE.
Pod čísla doprostřed nakreslete pentagram.
Potřebujete také nějaké ukazovátko, nejlépe nějaký průhledný předmět, kterým dobře uvidíte na písmenka, nebo papírovou, nebo dřevěnou "věc", ve které bude otvor:
http://nd.blog.cz/m/mlhyavalonu.blog.cz/obrazky/3469623.jpg
Této desce se říká spiritistická tabulka, takhle nějak má vypadat (POZOR, ZDE ALE CHYBÍ PENTAGRAM!):
tabulka
Upozornění: spirituální tabulka bez pentagramu je velkou hrozbou,
protože vyvolávaný duch NEMÁ ŽÁDNOU ZÁBRANU ABY VÁM UBLÍŽIL!!!
Toto je velkou chybou nezkušených vyvolávačů aneb amatérů...! Potom všichni mluví o tom, jak je to nebezpečné a přitom si tam nenakreslili pentagram...
 
 

Výroba knihy stínů

Potřeby:
 • Obyčejný tlustý (kvalitní) sešit A4
 • Látka, kůže, třpitky, barevný písek, apod.
 • 2x Tvrdý papír A4
 • Pořádné lepidlo
 • Pevný obal na sešit (A4)
 • Černý lihový fix
Postup:
Na sešit na přední a zadní stranu nalep tvrdý papír. Počkej až lepidlo zaschne a ostříhej přečuhující "proužky" (nwm jak to říct...). Potom můžeš začít přední stranou. Nalep na ni co chceš (dopotučuji látku, kterou můžeš rozstříhat a vytvořit mozaiku), vytvoř něco neobvyklého. Potom na látku lihovkou napiš krásným písmem buď Kniha Stínů, nebo anglicky: The book of Shadows. Doporučuji předem si to předkreslit. Nápis pak můžeš dozdobit třeba třpitkami nebo barvami na okno. Barvy na knize stínů by neměly být moc rozmanité.

Použití:
Do knihy stínů si zapisuj rituály, lektvary, poznámky a zkušenosti z magie.
 
 
 

 

Vyrobte si lapač snů

 

Potřeby:
 • vrbová větvička
 • malý, hladký kamínek
 • vteřinové lepidlo
 • jakoukoliv bavlnku
 • korálky
 • 6 pírek
 • provázek
 • 2 kůžičky na krk
 • jehla
  i
Postup:
Vrbovou větvičku ohněte tak aby se sní vytvořil kruh. Konec svažte k sobě provázkem. Kruh omotejte
kůžičkou tak, aby neprosvítala vrbová větev pod ní. Navlékněte bavlnku na jehlu a propíchněte kůži. Postupně v kruhu natáhněte síťku. Jednotlivé konce sítky přivažte ke kruhu a do prostřed sítky nalepte (nebo nějak připevněte, přivažte) vteřinovým lepidlem kamínek. Z pírek udělejte svazky po dvou a na každý navlečte korálek, aby vám vznikly tři páry. Ty pak přivažte provázkem či kůžičkou k dolní části kruhu tak, jak to vidíte na obrázku.
K horní části kruhu si přivažte kůžičku tak,aby vzniklo poutko. Pověste na postel. Odteď jste chráněni, a to svými vlastními kouzly!
 

Výroba kyvadla

Jak vyrobitkyvadlo?
1. Sežeň si nějaký korálek, kamínek či křížek. Hlavní je, aby měl dírku. Případně to může bát polodrahokam, ale musí mít háček (aby jsi jím mohl/a prostrčit niť)
2. Dírkou prostrč tenkou niť, drátek nebo řetízek.
 Prútik


 

PRAVIDLA


Tyto předměty vypadají jako krátké tenké hůlky se vsazeným jedním či více drahými kameny různých barev. Hůlky dokážou sesílat kouzelnické blesky. Barva a počet kamenů vsazených do špice říká, kolik blesků je hůlka za den schopna seslat a jaké budou barvy. Pro blesky platí všechna pravidla (pravděpodobnost zásahu), ovšem hůlka sama má stoprocentní úspěšnost seslání. Hůlka se dobíjí vždy o půlnoci. Tvrdí se, že stylizací obrazu takovéto kouzelnické hůlky vznikla první panovnická žezla, sama o sobě nemagická.

Po přečtení tohoto odstavce možná dojdete k několika otázkám:
1) Proč musí být kameny vsazeny do špice a ne po délce hůlky?
2) Proč musí být kameny jen jedné barvy? A může hůlka umět i jiná kouzla?
3) Kdo a jak hůlky vyrábí?
4) Nebylo by lepší řídit se cenou kamenů a ne jejich barvou?

V následujícím textu byste měli najít alespoň částečné, rozumné zodpovězení těchto otázek spolu s rozšířením textu samotného.

VZNIK


Hůlky vznikly pravděpodobně někdy v prvním lidském věku. Moci chtiví alchymisté tehdy prahli po umění sesílat blesky, které, do té doby, náleželo pouze kouzelníkům. Proto začali s tvořením předmětu, kterým by té moci dosáhli.
Jenže výzkum se brzy ukázal být velmi náročným a to jak po fyzické a psychické, tak i po finanční stránce. Proto s ním pokračovali pouze finančně velmi dobře zabezpečení pyroforové a theurgové, sloužící povětšinou monarchům, popřípadě monarchové sami. A právě zde vidíme první přesuny hůlek na královský dvůr.
Od té doby uplynulo více, než rok, když se první alchymista zaradoval. Ze zlata a rubínu vyrobil prsten, který byl schopný sesílat dva druhy kouzelnických blesků. Pojmenoval jej sluneční, protože ho dokončil v pravé poledne. Jeho možnosti však byly značně omezené a tak výzkum přetrvával.
Po necelých dvou letech se sesílač blesků objevil znovu. Tentokrát však na úplně jiné části kontinentu. Proto i jeho podoba byla jiná, ovlivněná také současnou módou. Ze všeho nejvíce vypadal jako pevná dřevěná hůlka s chocholkou na konci a onyxem a topazem vsazenými po délce. Byla schopna nejen sesílat běžná kouzelnická kouzla, která většina dobrých kouzelníků považovala za základní , či dokonce slabá , ale také dva druhy blesků.
Od té doby však proteklo mnoho vody a hůlky vystřídaly modernější způsoby sesílání blesků. Theurgové se naučili promlouvat s astrálními sférami, pyroforové zase vyrábět jednorázové magické svitky. Sluneční prsten tak zůstal oblíbený pouze u slabších alchymistů a natvrdlých válečníků a hůlky zůstaly pouze jako památka monarchům, kteří často ani neznají jejich skutečnou moc.

VÝROBA


Hůlky umí vyrábět každý alchymista - expert.
Na jejich výrobu je třeba níže popsaný nemagický základ, popř. drahé kameny příslušné barvy.
Délka jejich trvání se tedy dá ovlivnit přidáním příslušného počtu magů.

VZHLED


Hůlky mohou být dřevěné nebo kovové. Existuje pět základních možností, jak může hůlka vypadat. Je to pět základních druhů hůlek, popsaných více v podkapitole vlastnosti. Takže jen okrajově:
1) Běžná: Obyčejná rovná hůlka o tloušťce silnější tužky a délce kolem patnácti coulů.
2) Hadovitá: Vypadá stejně jako běžná, ale s tím rozdílem, že je zprohýbaná jako klikatící se had.
3) S chocholkou: Také vypadá jako běžná, pouze s tím rozdílem, že se na jejím konci nachází chocholka. Ta se vyrábí z chlupů huňáče (jakékoliv barvy, ale jen jedné) a připevnit k hůlce ji může alchymista za pomoci horké vody a surovin za 5 zlatých.
4) Hadovitá s chocholkou: Kombinace 3) a 4), tedy hadovitě zprohýbaná hůlka s chocholkou na konci.
5) Žezlo: Ze všeho nejvíce vypadá jako dvě hadovité hůlky zapletené do sebe.

Každá dřevěná hůlka váží beze všech drahých kamenů v průměru 3 mince, kovová pak zhruba dvojnásobek.

Na závěr je nutno dodat, že zprohýbat dřevěnou hůlku umí každý alchymista s použitím surovin za 10 zlatých a nádoby s horkou vodou. ( Hadovitá hůlka s chocholkou tak bude stát suroviny za 15 zlatých- ale nádoba s vodou může být jen jedna- zatímco hadovitá hůlka bez chocholky bude stát pouze suroviny za 10 zlatých.)

VLASTNOSTI


Hůlka může:
1) sesílat obyčejná kouzla
2) sesílat blesky
3) vlastnit magy, za které body 1 a 2 provozuje (Magy zvenčí se do hůlky nemohou nijak dostat, stejně jako není možné nijak vysát magy z hůlky.)

Kvůli větší přehlednosti této kapitoly ji budeme nadále rozdělovat na samostatné podkapitoly. Ty budou pomáhat v určení počtu magů na den a počtu a druhu blesků na den.

1) Obecně
2) Typ
3) Materiál , který dělíme ještě na další dvě podkapitoly:
--2i) Kovové
--2ii) Dřevěné
4) Výplň (Převážně u hůlek dřevěných.)
5) Vzácné kameny
6) Používání

OBECNĚ


Každá hůlka má určitý typ a je vyrobena z určitého materiálu. Může být posázena drahými kameny a pokud je dřevěná, může mít také svou výplň.

Každá hůlka umí se stoprocentní úspěšností sesílat tato kouzla:
Oheň
Světlo
Tma
Mlha
Rychlost
Magický štít
(Nepřihodíme sem ještě nějaká nová spešl kouzla?)

Každá hůlka má určitý počet magů, určený níže popsanými pravidly, který je vždy větší, než 1. Magy se doplňují vždy právě o půlnoci.

Každá hůlka posázená drahými kameny umí sesílat právě jeden blesk denně za každý kámen.

Počet kamenů na hůlce nemůže být nikdy větší, než jaké je možné maximum daného typu.

Každá hůlka může být použita kýmkoliv a kdykoliv, pokud má dostatek magů na to, aby požadované kouzlo seslala, popř. pokud už nevyčerpala svůj denní limit blesků.

Počet magů v hůlce nikdy nemůže překročit její možné maximum.

TYP


Existuje pět typů hůlek, kterým se zde budeme více věnovat. Pro větší přehlednost typy opakujeme:

Běžná
Hadovitá
S chocholkou
Hadovitá s chocholkou
Žezlo

BĚŽNÁ


(Viz vzhled)

Jedná se o nejzákladnější formu hůlky. Vyrobit ji je ze všech typů nejsnadnější, proto pokud se družina setká s hůlkou, kterou vyrobil daný alchymista jako svou první, bude se s největší pravděpodobností jednat právě o ni.

Základní počet magů běžné hůlky na den je 0.

Maximální počet drahých kamenů běžné hůlky je roven dvěma.

HADOVITÁ


(Viz vzhled)

Jedná se o jednu z běžnějších forem hůlky. Je typická pro nízko postavené pomocníky nekromantů a temných mágů, kteří svým svěřencům nedávali lepší, jako důkaz své vlastní nadřazenosti.

Základní počet magů hadovité hůlky na jeden den je +1.

Maximální počet drahých kamenů hadovité hůlky je roven třem.

S CHOCHOLKOU


(Viz vzhled)

Jedná se o průměrně častou a silnou formu hůlky. Na jejím konci se nachází chocholka ze srsti huňáče libovolné barvy (ale jen jedné), připevněná výše uvedeným postupem. Ta zesiluje schopnosti hůlky, což se v herním systému projevuje zvýšeným počtem magů na den a maxima kamenů. Váha chocholky je zanedbatelná. Hůlky s chocholkou si s oblibou vyráběli průměrně silní alchymisté.

Základní počet magů hůlky s chocholkou na jeden den je +2.

Maximální počet drahých kamenů hůlky s chocholkou je roven čtyřem.

Zvláštnost chocholky

Jak už bylo řečeno, chocholka je vyrobena ze srsti huňáče, což s sebou nese jeden, místy nepříjemný problém:

Navzdory pravidlu uvedenému na začátku kapitoly Vlastnosti mohou být magy hůlky vysávány, avšak pouze huňáčem příslušné barvy. Každý takový huňáč, který se octne v okruhu 10 sáhů od hůlky si hází na past Int~ 1- pozná/ nepozná přítomnost hůlky. Pokud v hodu uspěje, začne jako první činnost v příštím kole vysávat magy z hůlky a to dvojnásobnou rychlostí, než normálně. I při vysávání z hůlky si však huňáč zachovává pud sebezáchovy, takže přestane akumulovat a uteče, hrozí-li mu bezprostřední nebezpečí.

Tato zvláštnost platí i pro hadovitou hůlku s chocholkou.

HADOVITÁ S CHOCHOLKOU


(Viz vzhled)

Jedná se o velmi silnou a dost vzácnou formu hůlky. V oblibě ji měli hlavně temní mágové, potažmo nekromanti, kterým nahrazovala případné mezery ve znalostech základních kouzel a blesků. Hráči se mohou, na poměry hůlek, často setkat s artefaktem právě tohoto typu.

Základní počet magů hadovité hůlky s chocholkou na jeden den je +3.

Maximální počet drahých kamenů hadovité hůlky s chocholkou je roven pěti.

Zvláštnost chocholky

Tento typ hůlky má stejnou zvláštnost jako hůlka s chocholkou.

ŽEZLO


(Viz vzhled)

Žezlo je vlastně zkříženina dvou běžných hůlek, jejichž síla tak úměrně vzrůstá. Jeho průřez se dá nazvat kruhovým, proto se dá dobře uchopit. S tímto typem hůlky se družina prakticky nemůže setkat jinde, než v hrobkách dávno mrtvých králů, velmi mocných nekromantů, vůdců podsvětí apod., tedy na nejvyšších možných místech.

Základní počet magů žezla na jeden den je +4.

Maximální počet drahých kamenů žezla je roven šesti.

Zvláštnost žezla

Žezlo je mimo obvyklých kouzel schopné sesílat také tato kouzla:

Sugesce
Hypnóza
Zenerova karta
Melenina krása


Je zde však jistá výjimka: U kozla Melenina krása se počet potřebných magů snižuje na polovinu, nemůže nastat neúspěch a použít jde vždy jen na sebe.

MATERIÁL


Hůlky mohou být dřevěné nebo kovové.

Kovové hůlky rozlišujeme podle druhu kovu (prvku nebo slitiny), dřevěné podle druhu dřeva.

Následují tyto podkapitoly:

1) Kovové
--1i) Ušlechtilé
--1ii) Neušlechtilé
2) Dřevěné
--2i) Z listnatých stromů
--2ii) Z jehličnatých stromů
--2iii) Ze speciálních stromů (mohou být 1), 2) i něco navíc)

KOVOVÉ


Kovové hůlky bývají zpravidla těžší, než hůlky dřevěné a také počet magů, o který se zvyšuje počet magů podle typu bývá nižší.

Kovové hůlky dělíme podle kovu na ušlechtilé a neušlechtilé. Počet magů ušlechtilých hůlek bývá logicky vyšší, než jak je tomu u kovů neušlechtilých.

Pro PJ, kteří prospali začátek sedmé třídy základní školy, popřípadě se na tuto úroveň vzdělání ještě nevyšplhali, uvádíme základní rozdíl mezi kovy ušlechtilými a neušlechtilými:

Kovy ušlechtilé neztrácejí věkem kovový lesk. Tyto kovy (pokud jsou čisté) si svůj lesk naopak uchovávají stále.

Kovy neušlechtilé svůj kovový lesk věkem ztrácejí. Zhruba měsíc po opracování se už lesknou mnohem méně a s rostoucím věkem jsou stále omšelejší.

Pro potřeby tohoto díla budeme brát, že slitiny, jejichž jedna třetina a více je neušlechtilá jsou taktéž neušlechtilé, zatímco slitiny, které jsou více jak z dvou třetin ušlechtilé jsou ušlechtilé. Oficiální vzorec se pochopitelně liší, ale proč si zbytečně motat hlavu?

HŮLKY Z NEUŠLECHTILÝCH KOVŮ


jsou lépe popsány výše. Zde jen dodáváme, že jejich průměrná magenergie se pohybuje kolem +1 až +3 magů na den. Ale protože příklad napoví nejlépe,několik jich uvedeme:

Železo
je klasickým kovem, proto počet magů, o které bude zvyšovat magy hůlky dle typu bude 0.

Cín
je méně častý, nicméně velmi hojný.

Bronz
je slitina, není tedy čistě přírodní. Navíc obsahuje ušlechtilou měď.

Zinek
není příliš hojný, proto bude přidávat

Adamantin
skoro až nedostupný zelený kov.

Samozřejmě mohou existovat výjimky:


Hůlky z ušlechtilých kovů


Měď
je poměrně hojná a není ani příliš cenná.
Stříbro
je docela vzácné a cenné.
Zlato, platina
jsou obojí velmi cenné kovy.
Nikl
celkem běžný.
Olovo
je cenné a celkem vzácné.

DŘEVĚNÉ


Dřevěné hůlky jsou lehčí než kovové.

Čím starší dřevo je, tím účinější jsou kouzla.


Jehličnany

Dřevo z těchto stromů bývá lehčí, než dřevo z listnáčů a speciálních stromů. Protože existuje mnoho velmi běžných druhů jehličnanů, přidávají v průměru méně magů, než jiné typy dřeva. Pokud bude u konkrétních příkladů uvedeno jen rodové jméno dřeviny, myslí se nejběžnější druh daného rodu. A teď už příklady:

Smrk
je nejběžnějším jehličnanem. Není ničím vzácný ani jedinečný.

Jedle, borovice
jsou méně běžné než smrk, nicméně stále velmi hojné.

Jalovec, tis
jsou ještě méně běžné a vzhledem mírně netypické.

Modřín
je jediný jehličnan, který opadává. Je ale poměrně hojný.

Cedr (libanonský), jedle bělokorá, smrk stříbrný
jsou všechno vzácné jehličnany, které nerostou jen tak všude.
Listnaté stromy
Listnáče mají poněkud těžší dřevo, než stromy jehličnaté, ale lehčí, než některé druhy speciálních stromů. Mají mnohem rozmanitější škálu druhů.
Běžné ovocné stromy
jakými jsou např. jabloň a hrušeň nejsou vůbec ničím výjimečné.

Dub, buk ,olše, topol
jsou všechno běžné stromy beze zvláštností. Mají v sobě však "starého ducha", proto je lepší nejdřív promluvit s duchem stromu.

Magnólie
je zvláštní tím, že je někdy strom a někdy keř.

Bříza
má bílou, tedy netypickou barvu kůry.

Smuteční buk, červenolistý buk, lípa krymská, topol černý, smuteční vrba
jsou všechno netypické druhy s typickým rodem.

Hloh slivňovitý, hloh jednoblizný, katalpa trubačovitá, křehkovětec žlutý
jsou netypické druhy, patřící mezi netypické rody.

Kanzan, raywood, baobab, zlatia
jsou všechno exotické stromy, jejichž dřevo je k sehnání jen na zakázku.

Jak sami vidíte, možností je nespočet. Proto ani nemá cenu snažit se uvádět všechno.

VÝPLŇ

Pokud je hůlka dřevěná (u kovových to jde taky, ale není to příliš běžné), může mít nějakou svou výplň, své srdce, svou duši. Zde zase popusť uzdu své fantasie a vymýšlej.

Výplň může přidat hůlce maximálně jednu minci na váze.

VZÁCNÉ KAMENY

A pomalu se dostáváme k nejdůležitější schopnosti hůlky a to je sesílání blesků. Tuto činnost zvládá za pomoci vzácných kamenů vysázených po její délce. Pokud tedy nějaké jsou.

U každého typu hůlky je uveden maximální počet zasaditelných kamenů, který je neměnný. Podle druhu kamene pak může hůlka sesílat blesky.

Obecně platí:
Kameny se dobíjejí vždy o půlnoci.

Pro blesky z hůlky platí stejná pravidla jako pro blesky popsané v pravidlech (pravděpodobnost zásahu), jen s tím rozdílem, že hůlka sama má vždy stoprocentní pravděpodobnost úspěchu seslání.
Kameny vysázené na hůlce musí vždy vážit alespoň jednu desetinu mince.

Pár kamenů jako příklad:
1) Rubín - Rudé blesky
2) Safír - Modré blesky
3) Smaragd - Zelené blesky
4) Diamant - Bílé blesky
5) Onyx - Černý blesk
6) Ametyst - Fialové blesky
7) Topaz - Žluté blesky
...

POUŽÍVÁNÍ

Používání je prosté a jednoduché. Stačí si rozmyslet kouzlo, v duši si opakovat vyvolávací formuli a po pátém zopakování pomyslet na hůlku a vykřiknout, nebo normálně říct formuli.
http://www.drakkaria.com/obchod/fotky/9047b.jpg
 


 

I. MEČ.

Tato čepel se vyrobí z kovu nebo nového vosku měkkého, kterému se dodá zdání a barvy kovu.

Kov se při upotřebení mění dle povahy vyvolávaných duchů; musí se použíti vždy kovu odpovídajícího planetě, které odpovídají vyvolávaní duchové.

Čepel bude čtverhranná, kulatá nebo trojhranná, podle počtu vyvolávaných duchů.

Uprostřed čepele jest pravidelný šestiúhelník, doprostřed něhož se vepíše jméno a znak planety aneb vládnoucího ducha.

Kolem tohoto šestiúhelníka jest právě tolik pětiúhelníků, kolik se duchů vyvolává, nejméně však čtyři.

Čepel musí býti zhotovena a posvěcena za přibývání Měsíce v příhodných dnech a hodinách.

Poznámka. Meč slouží k rozdělení elektrických shluků a skupin astrálních sil.
Může býti jednoduše tvořen dlouhou špičkou z ocele, připevněnou na držadle isolovaném (natřeném na př. gumovým lakem).

(Pps.)

II. HŮLKA.

Uříznouti při přibývání Měsíce hůlku, ozdobiti ji sedmi kroužky z různých kovů, z nichž každý odpovídá jedné planetě, a umístit na oba její konce zmagnetisované kuličky, a to jednu kladně a druhou záporně magnetickou.

Pozn. Hůlka slouží ke shromažďování elektrických shluků a seskupenin astrálních sil; jest to nástroj fluidické polarisace.

(Pps.)

III. NŮŽ.

Nůž k obětem a druhý pro domácí potřebu se vyrobí s rukojetí ze dřeva, uříznutého při přibývání Měsíce, a s čepelí z ocele, namočenou operatérem do svěceného oleje.

IV. KALICH.

Kalich bude křišťálový.

V. NÁČINÍ KE PSANÍ.

Kalamář bude z porcelánu, péro husí a inkoust zhotovený samotným vykonavatelem obřadů.

VI. KADIDELNIČKA NEB UHELNÍČEK (ohřívátko).

Kaditelničky budou pozlacené, budou míti běžný vzhled tohoto druhu předmětů. Uhelníčky (ohřívátka) budou z hlíny.

VII. SVÍČKY.

Svíčky budou z nepoužitého vosku a posvěcené; budou míti na sobě sedm hřebů z kovů různých planet.

VIII. VĚNCE.

Věnce budou upleteny z květin odpovídajících planetě, která vládne obřadu.

(Růz. aut.)

Všeobecné upozornění.

Chce-li se pracovati k vštípení nějaké vlastnosti nebo nějaké ctnosti, jest třeba vyhledati zvířata nebo něco jiného, v čem tato vlastnost jest mohutná.

Pozn. Všeobecné pravidlo pro všechny výkony obřadní jest planetární harmonie, pročež když se provádí obřad Venušin, den, hodina, vůně, květiny atd. musí odpovídati Venuši.

Inkoust pro paktakle.

PŘEDPIS (RECEPT).

Duběnka
Síran železnatý
Arabská guma
Vařící voda (posvěcená)
500
250
250
8.000

Nalíti vařící vodu na roztlučené duběnky. Po dvacetičtyřech hodinách procediti. Přidati síran železnatý a arabskou gumu.

(Dor.)

Vůně.

Neděle: Červený santal.
Pondělí: Aloe.
Úterý: Pepř.
Středa: Mastix (pryskyřice).
Čtvrtek: Šafrán.
Pátek: Kukly bourců.
Sobota: Síra.

(P. A.)

Planetární prášek k vykuřování.

Slunce:
5 gramů: šafrán, dřevo aloové, balsám, vavřínové semeno, hřebíček, myrrha, kadidlo. Špetka pižma a šedé ambry.
Udělati těsto, usušiti a utlouci na prášek.
Měsíc:
5 gramů nebo stejným dílem: zrna bílého máku, vonná pryskyřice benzoe, kafr v prášku, hlava žabí, oko býka.
Udělati těsto z krve mladé husy nebo hrdličky, usušiti a na prášek utlouci.
Merkur:
Rovným dílem: mastix, kadidlo, hřebíček, pětilístek, akátový prášek.
Udělati těsto z krve liščí a s mozkem straky, usušiti a na prášek utlouci.
Venuše:
Rovným dílem: pižmo, ambra šedá, dřevo aloové, červené růže, prášek z červeného korálu.
Udělati těsto z krve holubičí nebo hrdličky a s mozkem dvou neb tří vrabců, usušiti a utlouci na prášek.
Mars:
Rovným dílem: pryšec, bdelyon, čpavkovou sůl, kořen čemeřice, prášek z magnetického železa, síra.
Udělati těsto z krve černé kočky a s mozkem havrana, usušiti a utlouci na prášek.
Jupiter:
Rovným dílem: semeno jasanu, dřevo aloové, vonná pryskyřice, benzoe, prášek azurový (lazuritový) a konečky pávího peří [špetka].
Udělati těsto z krve dvou nebo tří vlašťovek, a s mozkem jelením, usušiti a utlouci na prášek.
Saturn:
rovným dílem: zrnka černého máku, semeno blínu, kořen mandragory, prášek magnetického železa, prášek myrtový.
Udělati těsto z krve netopýří a s mozkem černé kočky.

(P. M.)

Poznámka. Posvětiti tyto prášky a používati vždy špetku; vhoditi do plamene uhelníčku nebo kadidelničky při velkých invokacích.

(P. M.)

Barevné prášky pro vykuřování.

Slunce:
dusičnan sodnatý 75, síra v prášku 20, uhlí v prášku 6. Smísiti.
Měsíc:
ledek 46, síra v prášku 23, lovecký poudre 12, zinek v prášku 18. Smísiti.
Merkur:
chlorid olovnatý 42, ledek 23, síra v prášku 23, kysličník mědičitý 10, sirník rtuťňatý 3. Smísiti.
Venuše:
dusičnan barnatý 63, síra v prášku 11, chlorid olovnatý 24, uhlí v prášku 2, sirník arsenový 2. Smísiti.
Mars:
dusičnan strontnatý 72, síra v prášku 20, poudre de guerre 6, uhlí v prášku 2. Smísiti.
Jupiter:
ledek 5, síra v prášku 2, antimon v prášku 1. Smísiti.
Saturn:
chlorid olovnatý 49, síra v prášku 25, křída v prášku 20, kysličník mědičitý 6. Smísiti.

(Dor.)

Pozn. Posvětiti tyto prášky a házeti je po špetkách do uhelníčku při velkých evokacích; oheň se okamžitě zbarví barvou planety.

(Růz. aut.)

Kniha Duchů.

Jest to osobní rituál, který musí operatér sám zhotoviti na čistém papíře nebo na panenském pergameně.

Jest zařízena pro jednoho nebo pro více duchů.

Každá stránka má;

Na levo:
Obraz Ducha.
Na pravo:
 1. jméno Ducha.
 2. jeho znak.
 3. přísahu, která ho váže k jeho znaku.
 4. jeho důstojnost.
 5. jeho stupeň.
 6. jeho povinnost.
 7. jeho moc.

Svěcení se nekoná, leč po vyšetření:

 1. polohy (místa),
 2. ritu (času),
 3. pořádku (hodiny).

Nesmí se pracovati mimo místo přizpůsobené, venku (na určitých křižovatkách) nebo ve chrámu. Třeba pozorovati hvězdy pro den a hodinu. Světí se svoláváním Ducha nebo Duchů z Knihy.

Tato se umístí otevřena mimo Kruh v Trojúhelníku; každý Duch musí položiti ruce na místo, kde se nalézá jeho podoba a jeho znak.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář